South China Position Paper Launch Event

더 알아보기
Garden Hotel Guangzhou
China
2019/4/10 (16:00 - 20:00)
368 Huanshi Dong Lu, Yuexiu District, Guangzhou

F1 race event

더 알아보기
The Yangtze Boutique
Shanghai
2019/4/13 - 2019/4/14
No 740 Hankou Road, Huangpu

Interchamber Guangzhou

더 알아보기
Jojo's Riverside
Guangzhou, Party Pier
Boardwalk 2nd Floor
2019/4/17 (19:00 - 22:00)
Guangzhou, Party Pier
Boardwalk 2nd Floor

Let’s talk about the new tax cuts for both individuals and businesses

더 알아보기

2019/4/18

Emotional intelligence

더 알아보기
Teem Tower
Guangzhou, Guangdong, China
2019/4/24 (19:30 - 21:30)
Floor 34, 208 Tianhe road, Guangzhou
广州市天河路208号粤海天河城大厦34楼